Hier by Hts Witbank, bied ons die geleentheid om ‘n Akademiese loopbaan te volg of in ‘n Tegniese rigting verder te kwalifiseer.

Ons bied die volgende vakkeuses vanaf Gr 10

Twee studierigtings

1. Tegniese studierigting

2. Algemene akademiese studierigting

1. TEGNIESE STUDIERIGTING

Verpligte vakke

Afrikaans

Engels

Lewensoriëntering

Ingenieursgrafika & Ontwerp

Kies dan EEN van die volgende vakke:

Elektriese Tegnologie

Meganiese Tegnologie

Siviele Tegnologie

 

en TWEE van die volgende vakke:

Wiskunde  of  Tegniese wiskunde

Fisiese Wetenskap of Tegniese Wetenskap

2. ALGEMENE AKADEMIESE STUDIERIGTING

Verpligte vakke

Afrikaans

Engels

Lewensoriëntering

Kies EEN van die volgende:

Wiskunde of  Wiskundige geletterdheid

 

Kies DRIE van die volgende vakke:

Natuurwetenskap

Lewenswetenskap

Rekeningkunde

Toerisme

Besigheidstudies

Rekenaar Toepassings Teg.

Ingenieursgrafika & Ontwerp

Geografie